Poticajne misli Alojzija Stepinca

by admin

U svijetu nemaš što tražiti. Ja sam ga prezreo u duši i mogu Ti reći da je današnji svijet Sodoma i Gomora. Kad Ti se najslađim pričinja, najgore će Te ujesti. Nedavno sam vidio u jednom samostanu natpis :”Ako je ovdje i teško katkada živjeti, ali je slatko umrijeti.” Jednostavna, ali krasna istina.

 

Ne može biti siromah onaj koji nosi Boga u duši.

Kad bismo htjeli prodati obraz i dušu, danas bismo odmah primali odlikovanja. Ali uvijek nama svima i mora biti memento ona Kristova: “Ta što koristi čovjeku, ako sav svijet stekne?”

Ništa me neće prisiliti da prestanem ljubiti pravdu, ništa me neće prisiliti da prestanem mrziti nepravdu, a u ljubavi prema svome narodu ne dam se ni od koga natkriliti.

… jedan dobar dio štampe, osobito dnevne, ima premalo savjesti…

Protuslovlje je vjerovati u Boga i biti pesimist.

Povijest Crkve i vjekovno njezino iskustvo uči, da kršćanin i katolik u dva smjera ima očekivati borbu, patnje i muke.

Ja se nimalo ne brinem za mogućnost moga oslobođenja. Ja znam zašto trpim. Radi se o pravima Katoličke Crkve. Ja sam za nju spreman svaki čas umrijeti.

Jake i sretne Hrvatske nema bez jakih, fizički i moralno zdravih i zadovoljnih hrvatskih obitelji!

Ne treba nam toliko učenih glava koliko poštenih.

Pravi muževi ne sagiblju koljena pred lažnim duhom vremena.

Katolički tisak brani duhovna i vjerska dobra čovječanstva.

Kad vam otmu sve, ostat će vam dvije ruke; sklopite ih na molitvu, pa ćete tada biti najjači!

Blagoslov narodima po njihovoj djeci!

Crkva imade pravo na odgoj mladeži.

Ako treba trpjeti, trpjet ćemo. Ako u zatvor-u zatvor. Ako treba umrijeti, i umrijet ćemo-ali sotoni popustiti, to nikada!

Komunizam se od laži rodio, od laži živi, i od laži će umrijeti. Gospodinu Bogu se ne žuri, ali On nikada ne zakasni.

U svijetu nemaš što tražiti. Ja sam ga prezreo u duši i mogu Ti reći da je današnji svijet Sodoma i Gomora. Kad Ti se najslađim pričinja, najgore će Te ujesti. Nedavno sam vidio u jednom samostanu natpis :”Ako je ovdje i teško katkada živjeti, ali je slatko umrijeti.” Jednostavna, ali krasna istina.

Prvo pravilo, ako želimo vidjeti bolje dane u budućnosti, treba iskazivati poštovanje prema Bogu, koje mu pripada, i to u poniznosti: to je jedini put prema miru!

Gledaj gore prema nebu i NE BOJ SE!

You may also like

Leave a Comment