Našim srcima nikada nećete ovladati!

by admin

“Oni mogu imati na raspolaganju sve vojske ovoga svijeta, mogu posjedovati sva materijalna sredstva, mogu imati sav tisak, sve radiopostaje i sva kina.
Jednu stvar ipak ne mogu posjedovati – da ovladaju srcima i dušama ljudi, što je isključivo Božja povlastica.


I ne samo da Bog ima moć nad srcima siromašnih i bijednih, nego i nad moćnicima ovoga svijeta, prema riječima Svetog pisma:
‘Kraljevo je srce u ruci Božjoj; on ga vodi kuda god hoće.’
(Izr 21, 1)”

You may also like

Leave a Comment